چرا ما : حسن سابقه


حسن سابقه
سابقه ی ۱۳ سال فعالیت در حوزه ی کودک،برگزاری جشنواره ها و کارگاههای شاد آموزشی در کرج،تهران و گرگان.دارای گواهی نامه ها و سرتیفیکت های تخصصی در زمینه ی رشد و پرورش همه جانبه ی کودک را دارا میباشیم